بیت بنگ
bitbang.ir

بیت بنگ؛ جهانی از آغاز ... !

وقتی اولین اطلاعات از طریق شبکه اینترنت رد و بدل می شد هرگز کسی فکرش را هم نمی کرد که دنیای وب روزی به این گستردگی باشد! این شبکه با ارسال اولین بیت ها آغاز شد و امروز در هر ثانیه میلیارد ها برابر روز های تولدش داده منتقل می کند. یک نظم شگفت انگیز! همه چیز در آینده در این نظم تعریف می شود؛ تمامی خدمات، محصولات و مفاهیم! هر انسانی می تواند (و باید) آغازگر شکل جدیدی در این نظم گسترده باشد. لازمه این کار آگاهی و دانش مورد نیاز دنیای وب است. بیت بنگ به شما می آموزد چگونه از ابتدا مفاهیم لازم را فرا بگیرید و چگونه آن را پیاده سازی کنید.

بیت بنگ چگونه به شما کمک می کند؟!

هدف ما ارائه تخصصی آموزش های برنامه نویسی به همراه تضمین یادگیری برای دانشجویان است. تهیه پکیج های آموزشی در بیت بنگ آغاز رابطه بیت بنگ با شماست! برنامه ریزی، هدف گذاری و بررسی نمودار رشد هر دانشجو و توانایی مقایسه با دیگر دانشجویان هر دوره به ما و شما کمک می کند تا به این هدف دست یابیم. تمامی پکیج ها به گونه ای برنامه ریزی شده اند تا با دریافت پروژه ها و تمرین های فصل به فصل میزان رشد دانشجو قابل بررسی باشد. مشاوره با اساتید و تیم پشتیبانی نیز به شما کمک خواهد کرد تا در این راه بهتر گام بردارید.

شاد و پیروز باشید.