رسم نمودار در php سریع و ساده با استفاده از کتابخانه Pchart

رسم نمودار در php
  • پیش گفتار این مقاله
  • ایمان کمالی در 1399/09/13

در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه در php نمودار (chart) رسم کنید. رسم نمودار در php با استفاده از کتابخانه های مخصوص این کار بسیار ساده و لذت بخش است!

رسم نمودار در php

در این مقاله به معرفی و آموزش رسم نمودار در php می پردازیم. در زبان php می توانیم با استفاده از کتابخانه های مخصوص این کار نمودار (chart) های گوناگون را رسم کنیم.

معرفی کتابخانه Pchart برای رسم چارت در php

کتابخانه Pchart

اولین کتابخانه ای که در php برای رسم نمودار (chart) می توانیم انتخاب کنیم، کتابخانه Pchart است.

Pchart یک کتابخانه رایگان php است که در آن می توانید از سمت server تصاویر و اشکال مربوط به نمودار های خود را رسم کنید.

رسم چارت در php و با استفاده از این کتابخانه از طریق ایجاد تصویر و اشکال گرافیکی انجام می شود!

کتابخانه یا افزونه ای در php وجود دارد به نام GD که کار آن ایجاد تصاویر گرافیکی است و کتابخانه Pchart برای رسم نمودار ها از این extension استفاده می کند.

چه نمودار هایی را می توان با استفاده از Pchart رسم کرد؟

این کتابخانه رسم انواع نمودار های معمول را برای شما فراهم می کند!

از جمله نمودار هایی که با استفاده از این library می توان رسم کرد را در زیر ذکر می کنیم :

  • نمودار دایره ای
  • نمودار مستطیلی
  • نمودار خطی
  • نمودار تار عنکبوتی
  • نمودار های pie به صورت سه بعدی
  • و …

آموزش رسم چارت در php با استفاده از کتابخانه Pchart

با ذکر یک مثال رسم نمودار را در این کتابخانه شرح می دهیم.

برای رسم یک چارت دایره ای به صورت سه بعدی در pchart می تواید مانند مثال زیر عمل کنید :

/* pChart library inclusions */
include("../class/pData.class.php");
include("../class/pDraw.class.php");
include("../class/pPie.class.php");
include("../class/pImage.class.php");

/* pData object creation */
$MyData = new pData();   

/* Data definition */
$MyData->addPoints(array(20,30,25,10),"Value");  

/* Labels definition */
$MyData->addPoints(array("January","February","March","April"),"Legend");
$MyData->setAbscissa("Legend");

/* Create the pChart object */
$myPicture = new pImage(300,150,$MyData);

/* Draw a gradient background */
$myPicture->drawGradientArea(0,0,300,300,DIRECTION_HORIZONTAL,array("StartR"=>220,"StartG"=>220,"StartB"=>220,"EndR"=>180,"EndG"=>180,"EndB"=>180,"Alpha"=>100));

/* Add a border to the picture */
$myPicture->drawRectangle(0,0,299,149,array("R"=>0,"G"=>0,"B"=>0));

/* Create the pPie object */ 
$PieChart = new pPie($myPicture,$MyData);

/* Enable shadow computing */ 
$myPicture->setShadow(FALSE);

/* Set the default font properties */ 
$myPicture->setFontProperties(array("FontName"=>"../fonts/Forgotte.ttf","FontSize"=>10,"R"=>80,"G"=>80,"B"=>80));

/* Draw a splitted pie chart */ 
$PieChart->draw3DPie(150,100,array("Radius"=>80,"DrawLabels"=>TRUE,"DataGapAngle"=>10,"DataGapRadius"=>6,"Border"=>TRUE));

/* Render the picture (choose the best way) */
$myPicture->autoOutput("pie.png");

در مثال بالا ابتدا کتابخانه را فرا خوانی کردیم.

سپس با وارد کردن داده های مورد نظر و همچنین لیبل ( label ) ها اطلاعات مورد نیاز را نیز وارد کردیم.

رنگ بندی ها، سایه ها، اندازه ها و حتی فونت نوشته را نیز می توانیم به راحتی و مانند مثال بالا تنظیم کنیم.

نتیجه را می توانیم به شکل زیر داشته باشیم :

رسم نمودار در php
Pchart رسم نمودار

امیدوارم از این مقاله استفاده لازم را ببرید.

شاد و پیروز باشید.