برنامه ریزی چه نقشی در موفقیت ما در زندگی دارد؟ چگونه برنامه ریزی کنیم؟

برنامه ریزی
  • پیش گفتار این مقاله
  • ایمان کمالی در 1399/03/20

داشتن نظم در زندگی باعث می شود که بتوانید موفقیت های زیادی برای خودتان به وجود آورید. این نظم تنها با وجود یک برنامه ریزی و طرح ریزی مناسب و دقیق به وجود خواهد آمد و شما تنها زمانی می توانید به زندگی تان نظم دهید که برای آن یک برنامه فوق العاده بچینید و

برنامه ریزی

داشتن نظم در زندگی باعث می شود که بتوانید موفقیت های زیادی برای خودتان به وجود آورید.

این نظم تنها با وجود یک برنامه ریزی و طرح ریزی مناسب و دقیق به وجود خواهد آمد و شما تنها زمانی می توانید به زندگی تان نظم دهید که برای آن یک برنامه فوق العاده بچینید و طبق این برنامه پیش بروید.

در ادامه این مقاله می خواهیم در مورد داشتن طرح و نقشه برای موفقیت بیشتر و بیشتر در زندگی صحبت کنیم. همراه ما باشید.

چگونه برنامه ریزی به موفقیت ما کمک می کند؟

شخصی که نظمی در زندگی اش ندارد، همواره کارهای مختلف او را احاطه خواهند کرد و هرگز نمی داند که کدام یک را زودتر انجام دهد یا برای کدام یک وقت بیشتری بگذارد.

او همواره سردرگم خواهد بود و زمانی که به خودش می آید، میبیند که مدت زیادی گذشته و او هنوز هم کارهایش باقی مانده است.

این فرد اگر یاد بگیرد که چطور برای خودش طرح ریزی کند، می تواند خیلی زود این بی نظمی را از بین ببرد و به تمامی اهدافش برسد.

به عنوان مثال شخصی 5 کار مختلف دارد که در یک روز خاص باید به تمامی آنها رسیدگی کند.

قاعدتاً هر کدام از این کارها، زمانی را از این فرد خواهند گرفت. یکی از آنها ممکن است زحمت زیادی بخواهد و یکی دیگر خیلی زود انجام شود.

در این زمان اگر فرد برنامه ریزی کند، می تواند کارها را به ترتیب اولویت پیش ببرد و سپس در تمامی آنها به موفقیت برسد.
اما در عوض اگر برنامه ای نداشته باشد، نمی داند که کدام یک از کارها مهمتر و از مابقی سخت تر است و ممکن است تمام انرژی اش را برای کارهای ساده تلف کند و زمانی که نوبت کارهای سخت تر می رسد، دیگر انرژی ای برایش باقی نخواهد ماند که بخواهد آن کارها را هم انجام دهد.

طرح ریزی این مشکل را حل می کند و خیلی ساده اولویت و اهمیت کارها را مشخص می کند و باعث می شود که انرژی فرد تحلیل نرود و در مورد هر کار اطلاعات مناسبی داشته باشد.

برنامه ریزی

چطور برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی کنیم؟

اکنون که در مورد اهمیت برنامه ریزی مطلع شدید، خوب است که بدانید چطور طرح ریزی کنید.

برای این کار، شما نیاز به دو لیست به نام اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت دارید.

اهداف کوتاه مدت یعنی همان اهداف روزانه، هفتگی و نهایتاً اهدافی که در یک ماه به آنها می رسید و اهداف بلند مدت نیز اهدافی هستند که زمان بیشتری می برد که به آنها برسید.

شما باید این لیست ها را همواره پر نگه دارید و کارهایی که برای هر هدف نیاز است را مشخص کنید و در نهایت بر اساس سختی و اهمیت هدف ها، آنها را اولویت بندی کنید.

برای اهداف روزنامه بهتر است که از شب قبل، برای اهداف هفتگی بهتر است که از اول هفته و برای اهداف ماهانه یا سالانه بهتر است که از اول ماه یا سال، این لیست ها را پر کنید که از همان ابتدا بدانید که قرار است در تاریخ پیش رو، چه کارهایی انجام دهید.

به این ترتیب به واسطه ی برنامه ریزی، خیلی زود به موفقیت خواهید رسید و زندگی تان یک نظم فوق العاده به خود می گیرد.

در بیت بنگ سعی ما بر این است تا با برنامه ریزی مناسب یادگیری را برای دانشجویان تضمینی کنیم.

بدون برنامه ریزی هیچگونه تضمینی برای فراگیری محتوای آموزشی وجود ندارد!